Læs mere om Bell'ItaliaHvem er vi?Læs vores artiklerVil du annoncere?

 

Græsk teater i Siracusa.

 

 Da grækerne i ottehundredetaller før Kristus begyndte at grundlægge kolonier på Sicilien blev Siracusa den største af dem alle. I dag findes der fantastiske mindesmærker fra koloniens grundlæggelse i 734 f.Kr. og frem til slutningen af De Puniske Krige i 212 f.Kr. hvor romerne tog magten over byen. Siracusa rummer udover det kendte græske teater er fantastisk museum, Hierons Alter og de gamle udgravninger "latomierne" hvor slaverne led en krank skæbne efter slaget ved Himera i 480 f.Kr.

 

I dag bruges det gamle antikke teater stadig til forstillinger og i år har man valgt at opføre to af de af de store tragedier fra netop den græske antik: Aiskylos "De Syv fra Theben" og Sofokles "Antigone".

 

Antigone handler om Kong Ødipus sønner Eteokles og Polyneikes der ved Kong Ødipus rejse hver skal være konge over Theben et år ad gangen. De slår hinanden ihjel og ders morbroder Kreon overtager magten. Deres søster den unge idealistiske Antigone går enegang mod magthaveren Kreon og kræver at broderen Polyneikes der søgte hjælp mod broderen i Argos og regnes som landsforrædder og derfor ikke må begraves i hellig jord. Antigone tager sagen i egen hånd og begraver broderen. Kreon beordrer dødsstraf mod hende i forsøget på at befæste sin skrøbelige magt. Kreons søn Hæmon der er forlovet med Antigone tager sit eget liv og det samme gør Kreons dronning Eyrudike og tilbage står Kreon: "Mit liv er knust, forspildt, forspildt".

 

Forestillingene går fra 13/5 til 26/6 og billetter kan købes fra 15-40€. SKuespillene opføres på Italiensk men blot det at være i teateret og det at overvære en af de antikke skuespil i disse fantastiske omgivelser er hele besøget værd.

 

Vil du vide mere, så se nærmere på INDA's hjemmeside hvor der står alt om skuespillene i Siracusa.